Paweł Gadziński

Wstęp do matematyki olimpijskiej – zadania niegeomteryczneSpis treści


1. Indukcja matematyczna
2. Równania funkcyjne
3. Bijekcje i bajki kombinatoryczne
4. Liczby pierwsze i reszty z dzielenia
5. Nierówności między średnimi
6. Konstrukcje
7. Wielomiany
8. Grafy
9. Indukcja matematyczna 2
10. Podzielności
11. Gry
12. Bardziej zaawansowane nierówności
13. Równania funkcyjne 2
14. Twierdzenia z teorii liczb
15. Grafy skierowane
16. Ciągi
17. Rozstrzygnij, czy
18. Grafy 2
19. Nierówności z pomysłem
20. Klasyczne zadania z teorii liczb
21. Maksima, niezmienniki i procesy
22. Wielomiany 2
23. Kombinatoryka z elementami geometrii
24. Szachownice, klocki i kolorowanie